Vyrábame váhy a vážiace systémy na mieru

Paletové váhy

Bremeno je v prípade paletových váh ukladané na nosník váhy pomocou paletového alebo vysokozdvižného vozíka. Tieto váhy sú elektronické, na štyroch tenzomterických snímačoch a majú tvar písmena U. Paletová váha môže mať rôznu konštrukčnú šírku, ktorá je daná rozmermi používaných paliet. Váživosť je zvyčajne v rozmedzí 300 – 3 000 kg. Pri potrebe vyššej váživosti sa doporučuje použitie plošinovej váhy.

Príslušenstvo k paletovým váham

Ponúkame vám rôzne vyhodnocovacie jednotky pre paletové váhy, ktoré majú nasledovné funkcie:

  • zobrazuje váženú hmotnosť bremena
  • umožňuje navažovanie
  • počítanie kusov
  • dáva výstup do počítača, alebo tlačiarne
  • k dispozícii je vážiaci softvér
  • K paletovým váham je taktiež možné pripojiť tlačiareň vážnych lístkov a uskutočniť tak váženie bez potreby využitia počítača.

Ďalším voliteľným doplnkom je svetelná alebo zvuková signalizácia, ktorá môže byť použitá ako signalizácia nadlimitnej či podlimitnej váhy.

Naše paletové váhy sa vyrábajú na mieru, podľa vašich požiadaviek. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku na váhu, s váživosťou a rozmermi podľa vašeho želania.

Paletové váhy vyrobené na mieru

tab_paletove