Vyrábame váhy a vážiace systémy na mieru

Vážiaci software

Firma Bruto s.r.o. Vám ponúka softvér vhodný na evidenciu vážení, skladových zásob, partnerov, materiálu. Program Váženie ponúkame v niekoľkých verziách: lokálna, alebo sieťová verzia manuálna, alebo automatická verzia.
Novinka: prepojenie programu Váženie s webovou verziou programu, ktorá je neustále dostupná na internete

Lokálna alebo sieťová verzia

V lokálnej verzii programu Váženia je možné váženie uskutočňovať z jedného počítača, ktorý je priamo pripojený k elektronike váhy. Sieťová verzia programu ponúka možnosť vážiť z viacerých váh do jednej databázy vážiaceho programu, alebo možnosť zdieľať celý program Váženie medzi viacero počítačov v sieti. V rozsiahlejších prevádzkach je tak možné sledovať váženia z administratívnej budovy, ktorá môže takto kontrolovať obsluhu váhy a priamo zasahovať (opravovať váženia, aťď.) v prípade potreby.

Manuálna alebo automatická verzia

V manuálnej verzii je pri vážení potrebná obsluha, ktorá do programu zadáva údaje o váženom vozidle a materiále. Automatická verzia programu je schopná vážit samostatne a to vďaka rôznym technológiám, ktoré zjednodušia proces váženia. Váženie môže byť uskutočňované pomocou RFID kariet, či čipov, alebo pomocou dotykovej obrazovky umiestnenej pri váhe.

Automatizovaný systém odosiela údaje o aute, partnerovi a materiále, ktoré sa automaticky zapíšu do programu ako nové váženie. Automatická verzia programu váženie sa upravuje podľa požiadaviek zákazníka na mieru.

Program na evidenciu váženia dokáže:

  • viesť evidenciu áut, materiálov, partnerov
  • základné skladové hospodárstvo
  • vytváranie sumárov poďla áut,partnerov, materiálu, príp. iných kritérií
  • môže byť doplnený o ďalšie funkcie

Ďalšie informácie o programe získate aj na naše stránke www.vazenie.sk