Vyrábame váhy a vážiace systémy na mieru

Váhy na mieru

Spoločnosť BRUTO sa venuje výrobe a servisu váh a vážacich zariadení už od roku 1993. Vyrábame vlastné železobetónové mosty pre mostové váhy, vyvíjame vlastný softvér a hardvér pre vážiace systémy. Všetky váhy sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka tak, aby spĺňali požadované vlastnosti.

Na čo sa zameriavame

V súvislosti s požiadavkami našich zákazníkov sa výroba váh na mieru zameriava na tieto oblasti:

1.

Výroba atypických rozmerov a typov digitálnych váh

2.

Tvorba a úprava softvéru pre mostové váhy podľa požiadaviek zákazníka, ako napríklad:

  • prepojenie vážiaceho softvéru s ekonomickým softvérom firmy
  • import / export dát z nadradeného systému do vážiaceho systému (napr. MS Navision, SAP, ekonomický softvér K2, pokladňa Anetca a pod.)
  • úpravy vážiaceho programu – doprogramovanie modulov podľa požiadavky zákazníka (napr. modul jednoduchej fakturácie, evidencie objednávok a pod.)
  • tvorba softvéru pre menšie váhy – softvéry pre riešenie špecifických úloh pri vážení tovarov, počítaní kusov, dávkovaní a pod.

3.

Tvorba systémov pre automatické váženie vozidiel na mostových váhach (váženie pomocou kariet, RFID čipov, vonkajšieho terminálu a podobne)

4.

Modernizácia existujujúcich vážiacich sytémov (napríklad prerábka mechanických mostových váh na elektronické)

S vývojom technologií sa rozšírili možnosti aj pri váhach.

Dnes už váha nemusí predstavovať len zariadenie, ktoré zobrazuje hmotnosť. Do váhy je možné zabudovať na mieru pripravený softvér, ktorý môže napríklad užívateľa viesť procesom váženia a krok po kroku kontrolovať jeho činnosť. Váhy môžu byť prepojené s nadradenými systémami, môžu zapisovať údaje na USB kľúč, či ich prenášať po sieti. Rovnako tak je možné k váham pripojiť napríklad tlačiarne pre tlač etikiet, či skener pre čítanie EAN, alebo QR kódov.

Úprava softvéru váhy zjednodušuje prácu

a minimalizuje chyby obsluhy. Softvér a užívateľskú obrazovku váhy sa snažíme pripraviť tak, aby váhu vedel začať používať každý hneď bez potreby študovania návodov na obsluhu. Väčšina sériovo výrabaných váh má na pevno naprogramované funkcie a postupy, ktoré musí užívateľ dodržať, aby vedel danú funkciu spustiť a používať. V prípade úpravy softvéru váhy na mieru sa proces váženia, zadávania údajov, tlače a pod. nastaví tak, aby váha robila presne to, čo potrebujete. Vybrané aplikácie, ktoré sme realizovali u našich zákazníkov nájdete aj na našom blogu.