Vyrábame váhy a vážiace systémy na mieru

Ciachovanie, servis, kalibrácia váh

Každú váhu či už mechanickú, alebo digitálnu, je potrebné po istom čase preskúšať a nastaviť tak, aby bolo váženie presné.
Vo všeobecnosti je možné vykonať ciachovanie – overenie váhy, kalibráciu váhy.